Santin, J., & Menegaz Bitencourt, J. C. (2015). Pacto federativo e autonomia legislativa municipal. Revista História: Debates E Tendências, 15(1), 101-113. https://doi.org/10.5335/hdtv.15n.1.5279