Brazylia Tomasza Łychowskiego

Palavras-chave: Brazylia, Tomasz Łychowski, emigracja, tożsamość

Resumo

Tekst poświęcony jest prezentacji wizerunku Brazylii wyłaniającego się z wierszy Tomasza Łychowskiego – poety i malarza, urodzonego w Angoli syna Polaka i Niemki, od 1949 roku mieszkającego w Brazylii. W jego wierszach kraj ten przedstawiany jest za pomocą kilku najbardziej wyrazistych rysów, które budują sugestywne obrazy miejsca pełnego słońca, bujnej przyrody, życzliwych ludzi. Wiersze te są jednocześnie wykładnią typowej dla Łychowskiego postawy akceptacji i afirmacji miejsca, czasu, kondycji emigranta, która w jego ujęciu polega na mnożeniu kultur i tradycji uznawanych za swojskie i bliskie.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

BĄK, Magdalena. Gdzie diabeł (tasmański) mówi dobranoc. Wizerunek Australii w literaturze polskiej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014.
BURDA, Bogumiła, SZYMCZAK, Małgorzata, ed. „Duża i mała ojczyzna” w świadomości historycznej, źródłach i edukacji. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010.

CHEŁMICKI, Zygmunt. W Brazylii: notatki z podróży. Vol. 1. Warszawa: Warszawa : skł. gł. w Administracyi „Słowa”, 1892.

CZAPLEJEWICZ, Eugeniusz. The concept of time and history in émigré literature. Categories of Time and Space in Eastern and Western Poetics. Ed. Eugeniusz Czaplejewicz, and Mikołaj Melanowicz. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992.
DOLAŃSKI, Bolesław. Trzy epoki z życia mego, czyli wyjazd do Australii, tamże mój pobyt i powrót do Europy. Ed. Adam Walaszek. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1981.

JAMET, Pierre. Kenneth White and identity. http://e-crit3224.univ-fcomte.fr/download/3224-ecrit/document/numero_1/a_article_jamet_7_15.pdf
KALEWSKA, Anna. „Żywe cegły czasu” w Encontros/Spotkaniach czyli polsko-brazylijska nostalgia. Spotkania/Encontros. Tomasz Łychowski. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2006.

KALEWSKA, Anna. Głos poetów polskiego pochodzenia w poezji brazylijskiej. „Ameryka Łacińska” (1/2005), 45–59, 2005.

KALEWSKA, Anna. Warszawa – Londyn – Rio de Janeiro: trójjęzyczna poezja Tomasza Łychowskiego. Graniczne progi/ Limiares de frontiera/ Thresholds. Tomasz Łychowski. Warszawa–Rio de Janeiro: Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW: Towarzystwo Polsko-Brazylijskie, 2004a.

KALEWSKA, Anna. Od eks-(obcego) w wieży Babel do emigranta-współbrata – droga bohatera lirycznego Tomasza Łychowskiego. „Ameryka Łacińska” (45-46/2004), 45–50, 2004b.

KLAWE, Janina, ed. Oficjalne odkrycie Brazylii. Skierniewice: Pracownia Poligraf. Iwarz., 1987.

KORZELIŃSKI, Seweryn. Opis podróży do Australii i pobytu tamże od r. 1852 do 1856 1. Ed. Adam Mauersberger. Warszawa: PIW, 1954.

KOWALSKI, Grzegorz. Podróż/podróżopisarstwo. Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje. Vol. 2. Ed. Józef Bachórz [et al.]. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN: Toruń: Instytut Literatury Polskiej UMK : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

KRONENBERG, Anna. Geopoetyka. Związki literatury i środowiska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.

KULA, Witold, ASSORODOBRAJ-KULA, Nina, and Marcin KULA, ed. Listy emigrantów z Brazylii i Stanów Zjednoczonych 1890 – 1891. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973.
ŁYCHOWSKI, Tomasz. Moja droga na księżyc. Warszawa: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2010.

ŁYCHOWSKI, Tomasz. Skrzydła/Asas. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2008.

ŁYCHOWSKI, Tomasz. Spojrzenia. Wiersze wybrane. Rio de Janeiro: LetrCapital, 2016.

MAZUREK, Jerzy. Obecność polska w Brazylii. Polacy pod Krzyżem Południa. Ed. Jerzy Mazurek. Varsóvia : Instituto de Estudos Ibericos e Ibero-americanos da Universidade de Varsóvia : Museu da História do Movimento Popular Polones, 2009.

MOCYK, Agnieszka. Piekło czy raj? Obraz Brazylii w piśmiennictwie polskim w latach 1864–1939. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2005.

MROZIŃSKI, Andrzej. Ksiądz Zygmunt Chełmicki (1851–1922). Collectanea Theologica (51/1/1981), 49–68, 1981.

PLUTA, Aleksandra. Droga do Rio. Historie polskich emigrantów. Warszawa: PWN, 2017.

SIEWIERSKI, Henryk. Szkice brazylijskie. Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW, 2016.

SIMONIDES, Dorota. Więź regionalna a „mała ojczyzna”. Studia Etnologiczne i Antropologiczne (2/1999), 65–75, 1999.

SZCZĘSNA, Ewa. Tożsamość hybrydyczna. ER(R)GO. Teoria – Literatura – Kultura (2/2004), 9–18, 2004.

WOLANOWSKI, Lucjan. Poczta do Nigdy-Nigdy. Reporter w kraju koali i białego człowieka. Warszawa: Czytelnik, 1978.
Publicado
2020-09-22
Como Citar
Bąk, M. (2020). Brazylia Tomasza Łychowskiego. Revista História: Debates E Tendências, 20(3), 175-190. https://doi.org/10.5335/hdtv.20n.3.11657